Waarom kiezen voor PEENEN-IP?

Danielle Peenen is met haar ervaring van meer dan 30 jaar als merken-en modellen gemachtigde in één van de grotere Belgische IP kantoren, waar zij ook deel uitmaakte van de Raad van Bestuur, een uitgelezen partner om jou met raad en daad bij te staan in het realiseren, handhaven en verdedigen van jouw intellectuele eigendomsrechten.

Door haar vakkennis en praktijkervaring maakt zij Intellectuele Eigendom zeer toegankelijk voor iedereen. Danielle denkt met jou mee en zorgt voor de beste bescherming, afgestemd op jouw noden.

Haar passie bestaat erin om de kennis, die zij gedurende vele jaren kon opbouwen, op een pragmatische manier ten dienste te stellen van zowel startende als ervaren ondernemers in alle sectoren.

Ze streeft ernaar om heldere en constructieve adviezen te geven en zo met haar klanten een sterke vertrouwensband op te bouwen.

Zij is erkend Benelux en Europees Merken- en Modellengemachtigde bij respectievelijk het BBIE (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) en het EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en houder van het BMM certificaat.

Bovendien is zij vertrouwd met het voeren van procedures bij buitenlandse overheidsinstanties zoals o.a.  het WIPO (World Intellectual Property Organization), het UKIPO (United Kingdom Intellectual Property Office), het USPTO (United States Patent and Trademark Office) en het INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Door de jaren heen heeft zij wereldwijd uitstekende contacten gelegd met dienstverleners die gespecialiseerd zijn in intellectuele eigendom, zodat zij ook raad weet met al jouw vragen over de bescherming en verdediging van merken en modellen ver buiten onze landsgrenzen.

Talen vormen voor haar geen barrière. Zij helpt u graag in het Nederlands, Frans, Engels, Duits of  Spaans.