Vaak denken ondernemers dat zij met één merkregistratie hun merk wereldwijd kunnen beschermen.  Dat is jammer genoeg niet het geval.

Een merkregistratie biedt immers enkel bescherming binnen het territorium waarvoor je deze specifiek hebt aangevraagd. Een Benelux registratie zal jouw merk beschermen in België, Nederland en Luxemburg, maar bij voorbeeld niet in de omliggende buurlanden. 

Als ondernemer start je best met een merkregistratie in je thuisland. Voor Belgische ondernemers zal dat een Benelux registratie zijn aangezien er voor de drie lidstaten samen sinds 1971 een uniforme wetgeving bestaat. Die wordt nu geregeld in het BVIE (Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom).

Als je ook actief bent buiten onze landsgrenzen, dan zijn er gelukkig meerdere mogelijkheden om jouw merkrechten naar die landen uit te breiden waar jij er het meeste nood aan hebt. 

Zeer populair is het Uniemerk dat met één registratie een uniforme bescherming geeft in alle EU lidstaten. Sluiten nieuwe lidstaten zich aan bij de EU, dan zal jouw Uniemerk ook daar automatisch bescherming genieten.

Wanneer jouw ambitie zich uitreikt naar landen buiten de Europese Unie, kan je (al dan niet bijkomend) een  “internationale merkaanvraag”  overwegen. Die naam laat vermoeden dat jouw merk dan ook “internationaal” beschermd wordt. 

Niets is minder waar. Het is slechts een naam die verwijst naar een bepaald systeem waarbinnen je een merkaanvraag doet voor één of meerdere landen die bij dat systeem zijn aangesloten. Je kan dus net zo goed een “internationale merkaanvraag” indienen voor één aangesloten land of voor  meerdere aangesloten landen (momenteel zijn dat er in totaal 124). 

Het systeem op zich is zeer flexibel, kostenefficiënt en laat toe om op een later tijdstip op een eenvoudige manier landen toe te voegen. 

Uiteraard kan je ook steeds “nationaal” een merkaanvraag indienen. Dit betekent dat je gewoon een land uitkiest waar dan de registratieprocedure wordt opgestart, conform de merkenwetgeving van dat betreffende land. 

Waar je je merk ook wil registreren, het is steeds  aan te raden om vooraf te laten onderzoeken of er geen eerdere conflicterende merken zijn geregistreerd. Op die manier vermijdt je onaangename verrassingen en ga je met een gerust hart de commercialisering van je merk tegemoet.

Wil je weten welke opties voor jou het meest interessant zijn? Neem dan, vrijblijvend, contact op en we leggen het je graag uit.