DESIGNS

NOVELTY CHARACTERISTICS PROTECTION CREATION IMAGE PRODUCT MARKETING PRIORITY D DESIGN PENDING COUNTERFEITING EXCLUSIVITY STRATEGY SHAPE DRAWINGS PATTERNS OWNERSHIP DEFENCE

– Modelregistratie

In welke sector je ook actief bent als ondernemer, vroeg of laat stel je vast dat  jouw succesvolle producten worden gekopieerd door concurrenten.

Creatief zijn loont nochtans want alleen zo kan je de vormgeving van producten naar een hoger niveau tillen en kopers aantrekken. De inspanningen en investeringen die hiermee gepaard gaan zijn niet gering. Je wil je creaties dan ook goed beschermd zien.

Dat is precies waar een modelregistratie voor staat.

Eigen karakter

Zij zorgt ervoor dat het uiterlijk van een product dat nieuw is en een eigen karakter heeft de bescherming krijgt die het verdient. 

In de modelregistratie worden aan de hand van foto’s of lijntekeningen de uiterlijke kenmerken die het model zo typisch maken haarfijn weergegeven. 

Ze geeft jou een exclusief recht, een monopolie op het gebruik van het model. Op die manier wordt jouw model veilig gesteld en ben je potentiële inbreukplegers te snel af.  Door gebruik te maken van het D symbool bij jouw creatie geef je expliciet aan dat het model jou toebehoort.

Diensten

W

Evaluatie van registreerbaarheid

W

Opzoekingen naar geregistreerde modellen

W

Volledige afhandeling van de registratie bij de officiële instanties

W

Modelbewaking

W

Modelhernieuwing

W

Oplossen van conflicten over modellen

W

Tussenkomst bij modelinbreuk

W

Instellen en opvolgen van nietigheidsacties

W

Assistentie bij de overdracht van modellen

W

Opstellen en registreren van licentiecontracten

W

Assistentie bij namaakbestrijding

Bescherm uw creaties

Modellen zijn 3D creaties. Je vindt ze terug in alle sectoren en voor zeer uiteenlopende producten zoals kleding, schoenen, juwelen, huishoudtoestellen, verlichtingsarmaturen, meubelen, verpakkingen, voertuigen, snoepgoed, parfumflesjes, enz.

Een 2D creatie kan eveneens beschermd worden, maar dan heet dat een “tekening”. Denk maar aan prints op textiel, het patroon op behangpapier, grafische symbolen, enz.

In het BVIE (Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom) vindt je de wettelijke regeling terug voor Modellen en Tekeningen. Dat is echter een complex gegeven en het is niet evident om daar zelf mee aan de slag te gaan.

Wij bekijken samen met jou graag de mogelijkheden voor de bescherming van jouw model of tekening en daarna kan je ook steeds bij ons terecht voor advies en bijstand.