TRADEMARKS

REGISTERED IDENTITY STRATEGY LOGO PACKAGING DISTINCTIVITY GOODWILL COMPANY NAME PROTECTION MERGER INFRINGEMENT ® EXCLUSIVE RIGHT IMAGE TRUST LICENSE NAME BRAND LABEL TM LEGAL SYMBOL STRATEGY MARKETING

– Merken

Wat je ook doet of waar je ook kijkt, merken zijn alom aanwezig. Weinig mensen staan er bij stil, maar ze vormen als het ware een rode draad doorheen ons bestaan als consument. 

Ze bepalen voortdurend wat we leuk vinden en wat niet in het immense aanbod van producten en diensten en leiden ons zo tot het maken van keuzes.

Merken laten een indruk na die soms onuitwisbaar is en die vele jaren ons koopgedrag gaat bepalen.

Onderscheidend

De belangrijkste functie van een merk is dat het moet kunnen “onderscheiden”. Dat wil zeggen dat het een consument in staat moet stellen om een product/dienst te herkennen en te associëren met een bepaalde onderneming.

Eens een merk in de smaak valt, vormt het snel een garantieteken. Het waarborgt als het ware de goede kwaliteit van een product of een dienst en zo blijft het ook “hangen” in het geheugen van een consument.

Met hun merken bouwen bedrijven een eigen identiteit op die ze ten allen tijde willen behouden.  Het exclusief recht op een merk kan je echter enkel opeisen wanneer je over een merkregistratie beschikt. Gebruik alleen geeft geen monopolie! Geen wonder dus dat ondernemers meer en meer het belang van merkbescherming inzien en streven naar het ® certificaat.

Diensten

W

Onderzoek naar beschikbaarheid

W

Opstellen van correcte classificatie

W

Volledige afhandeling van de registratie bij de officiële instanties

W

Oppositieprocedures (offensief en defensief)

W

Merkbewaking

W

Merkhernieuwing

W

Oplossen van geschillen over merken

W

Tussenkomst bij merkinbreuk

W

Instellen en opvolgen van nietigheidsacties

W

Assistentie bij de overdracht van merken

W

Opstellen en registreren van licentiecontracten

Wist je

Wist je trouwens dat niet enkel namen en logo’s als merk kunnen geregistreerd worden, maar ook verpakkingen, etiketten, slogans, vormen,  kleuren, geluiden (denk aan reclame jingles) en zelfs geuren?

Ook jouw handelsnaam registreren als merk is een goede zet. Zo krijgt die immers een veel ruimere bescherming en heb je geen onaangename verrassingen wanneer je later jouw activiteiten gaat uitbreiden.

Uiteraard kan niet eender wat als merk worden geregistreerd. Bovendien heeft ieder land zijn eigen merkenwetgeving.  In de Benelux wordt die geregeld in het BVIE (Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom). Niet eenvoudig om daarin je weg te vinden, maar wij staan je  graag met raad en daad bij om je feilloos doorheen de registratieprocedure te loodsen.